– Vi betalar numera ut ett bidrag till kommuner och fristående förskolor för att minska barngrupperna, säger undervisningsrådet på Skolverket, Magdalena Karlsson, enligt ett pressmeddelande.

Storleken på barngrupperna minskade förra året från 16,7 barn i genomsnitt året innan till 15,9. Det är ingen skillnad på privata och kommunala förskolor, i det avseendet.

Statistiken visar också att andelen outbildad personal ökat med tre procentenheter, såväl i privata som kommunala förskolor. 28 procent saknar helt utbildning för arbete med barn.

Även om storleken på grupperna minskat är det en bit kvar till Skolverkets riktmärken som är 6-12 barn för småbarnsgrupper och 9-15 barn för barn i åldern 4-5 år.