Hur tycker du att avvecklingen av Fas 3 har fungerat?

– Den kunde ha fungerat bättre än vad den har gjort. Avvecklingen skedde snabbt och hastigt vilket ledde till att anordnare hoppade av och då fick vi en snabbare avveckling än planerat.

Vad fick det för konsekvenser?

– Att Arbetsförmedlingen i en snabbare takt behövt hantera den här gruppen. Det har ställt stora krav på Arbetsförmedlingen. Vi har behövt byta angreppssätt från att hitta ”en insats” till att hitta ”rätt insats”. Tidigare gjorde vi placeringar i fas 3, då fanns inget alternativ, nu ska vi göra individuella bedömningar vilket tar mycket mer resurser.

 

LÄS OCKSÅ: Tusentals utan insatser efter Fas 3

 

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger att det är ”helt oacceptabelt” att vänta i över sex månader på aktiva insatser, som Marianne i reportaget. Vad säger du?

– Ur ett individperspektiv kan vi beklaga att den här typen av situation uppkommit. Vi behöver bli bättre än vi är i dag på att hantera det här. Det finns alltid en utvecklingspotential.

Är det rimligt att vänta i över sex månader på en insats?

– Det är svårt att säga vad som är rimligt i olika fall, men Arbetsförmedlingen har inte mäktat med i så stor utsträckning som man hade önskat. Det är beklagansvärt – här behöver Arbetsförmedlingen bli bättre.

Ylva Johansson menar att hon gett Arbetsförmedlingen alla resurser och verktyg ni behöver inför avvecklingen av Fas 3. Stämmer inte det?

– Jag tror att Arbetsförmedlingen har fått många förutsättningar för att hantera det här. Jag instämmer i att vi har en resa kvar att gå. Det är illavarslande att många inte har en aktivitet.

Har Arbetsförmedlingen misslyckats med avvecklingen av Fas 3?

– Jag tycker inte att vi har misslyckats, men vi var inte fullt ut beredda att det skulle gå så snabbt. Jag ser framför mig att vi tittar närmare på den här gruppen för att säkerställa hur det faktiskt ser ut.

Finns det något ytterligare som regeringen borde ha gjort?

– Ja, det har vi lyft fram i vårt budgetunderlag. Att få enklare och mer enhetliga regler för de olika insatserna. Det skulle vara rätt väg.