Varför har KA annonser för kosttillskott?

– KA är till viss del annonsfinansierad, därför har vi annonser i tidningen. Våra läsare är väldigt intress­erade av hälsa. Därför vill annonsörerna gärna gå i KA för man vet att man når en grupp som är intresserad.

 

LÄS OCKSÅ: Låt dig inte luras av reklamen

 

Vilket ansvar har KA för att det som står i annons­erna är i enlighet med lagar och regler?

– Det är ett stort ansvar som ligger på ansvarig utgivare, det vill säga mig. Det vi publicerar, både redaktionella texter och annonser, ska inte bryta mot några lagar.

Hur säkerställer KA att annonserna är okej?

– Vi har ett externt bolag som säljer annonser, de tar hjälp av en jurist. Det händer att de stoppar en annons för att juristen är tveksam. Och det händer att jag stoppar en annons. 

Varför är annonser och tidningsartiklar ibland så lika varandra?

– Annonsörerna är väldigt kreativa och vill gärna att det material de kommer med ska vara likt det som journalisterna gör, för de vet att det blir mer läst. Det vi gör för att tydliggöra skillnaden är att vi annonsmärker när det finns risk att det blandas ihop. 

Varför är det viktigt att se skillnad på annonser och artiklar?

– I det redaktionella innehållet går vi efter de pressetiska reglerna, vi ska höra båda sidor och vara så sakliga som möjligt. De som annonserar har en produkt de vill göra reklam för och behöver inte ta den hänsynen.