I ett rum fullt med leksaker och böcker står två barn och gråter i kör. Barnskötaren Homeira Nori tar ett barn i famnen och en annan personal tar det andra. En tredje läser en bok för en pojke som duktigt pekar på varje bild.

Sedan den första februari i år har barn till föräldralediga kunnat börja gå heltid i stället för deltid på Stockholms förskolor, i och med en reform som kommunfullmäktige klubbade igenom i december förra året. På förskolan Ädelstenen i Årsta har än så länge två barn till föräldralediga gått över från deltid till heltid, och många föräldrar pratar om det, säger barnskötaren Homeira Nori som är ansvarig på avdelningen Rubinen.

– Det märks mest genom att föräldrarna vill byta tiderna som barnen ska vara på förskolan. Med den konkreta tidsregeln som vi hade förut var det lättare att säga till dem att hämta barnen vid tre. Nu säger de ”Nej, vi har rätt till heltid”, säger hon.

 

Ny statistik från Stockholms stad visar att i snitt 0,8 barn till föräldralediga per avdelning gått över till heltid. Det är 0,2 barn färre än väntat. Samtidigt är det stora skillnader mellan olika stadsdelar. I Östermalm och Hägersten-Liljeholmen handlar det om 1,3 barn, medan det i Hässelby-Vällingby rör sig om 0,3 barn per avdelning.

Olof Tappert från Kommunals sektion Mitt säger att han hört mycket mindre från förskolepersonalen än han hade väntat sig.

– Det är enskilda förskolor i framförallt Östermalm som hör av sig. Föräldrarna där är väl mer karriärsinriktade och mer benägna att använda heltidsrätten. Där ska de försöka starta en konsekvensanalys, säger han.

På Östermalm har drygt 200 barn numera rätt till heltid och ungefär 80 av dem har gått över till heltid, enligt Hamid Ataie som är förhandlingsansvarig på Kommunal Östermalm.

– Det är framförallt tre förskolor som har det riktigt jobbigt. De har inte fått extra personal och är två vuxna på femton-sjutton barn på eftermiddagarna. Då är barnen trötta och ledsna och behöver tas om hand på ett annat sätt än på morgonen. Men det hinner de inte, säger Hamid Ataie. 

Av stadens stickprovsundersökning, där 7 av Stockholms över 1 000 förskolor deltagit, framgår att 16 procent av barnen till föräldralediga gick heltid i januari, jämfört med 44 procent i mars efter att rätten till heltid införts. Samma undersökning visar också att något fler barn befinner sig på förskolan på morgnarna i mars jämfört med februari – från 8 till 10 procent klockan 7. Däremot har det blivit färre barn på eftermiddagarna i mars jämfört med januari.

På avdelningen Rubinen tar tre vuxna hand om tolv barn, varav tio på heltid. Homeira Nori säger att det räcker bra just nu. De har en låg sjukfrånvaro och kan låna in personal från andra avdelningar på förskolan om det behövs. Men hon är rädd för vad som kan hända om arbetsbelastningen ökar i och med att fler barn börjar gå heltid.

– Jag skulle räkna med att många blir sjukskrivna. Det känns inte bra. Det drabbar deras barn. Vi kommer inte hinna med alla. Vi kommer inte ha någon ork eller lust kvar när vi måste dela oss själva i åtta delar, säger Homeira Nori.

Knappt hälften av alla föräldralediga med barn på förskolan har inte utnyttjat rätten till heltid. Men i och med att barn får nya syskon, människor flyttar och att föräldrar kan sluta vara föräldralediga, är den siffran väldigt dynamisk säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S), som är ansvarig för att alla barn har rätt till lika bra förskola i Stockholm.

– Det skulle förvåna mig om alla de här barnen går upp i heltid. Men skulle de göra det så får vi justera efter behov, exempelvis skjuta till mer resurser eller mer personal. Eftersom det är olika i olika stadsdelar ser marginalerna olika ut. Det är svårt att svara på hypotetiska frågor. Därför tar vi fram tydlig statistik att utgå ifrån och gör fler mätundersökningar med jämna mellanrum, säger Karin Wanngård.

Nu har Homeira Nori satt sig på golvet och barnen har slutat gråta. En flicka med mörka lockar vill också mysa med henne och snart har hon två barn i famnen.

– Det bästa med jobbet är tilliten. Att barnen känner sig trygga med mig. Det skulle kännas väldigt pressande för oss om vi inte hinner ge dem samma trygghet, säger Homeira Nori.

Fotnot: Som heltid räknas allt över 30 timmar per vecka.

Fakta

Ökningen av heltidsbarn med föräldralediga föräldrar per stadsdel. Flest först:

Östermalm: 1,3
• Hägersten-Liljeholmen: 1,3
• Spånga-Tensta: 1,1
• Enskede-Årsta-Vantör: 1,0
• Kungsholmen: 1,0
• Rinkeby-Kista: 0,9
• Farsta: 0,8
• Norrmalm: 0,8
• Bromma: 0,7
• Södermalm: 0,6
• Skarpnäck: 0,5
• Älvsjö: 0,5
• Hässelby-Vällingby: 0,3
• Skärholmen: 0,3