I avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, finns sedan 1990-talet bilaga J som reglerar jourpassen. Tolkningen av den har genom åren lett till en rad tvister.

– Det har varit ganska mycket oklarheter i hur jourpasset ska förläggas och vad som får göras, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

Nu finns nya skrivningar om fredad jour. Det betyder att endast akuta insatser får utföras mellan klockan 00 och 06.

– Det är när någon trycker på ett larm. Man kan inte gå upp och ge medicin eller kolla ett blodsocker, säger Lenita Granlund.

Enstaka planerade insatser kan förekomma klockan 00 – 06, men det kräver i så fall ett lokalt kollektivavtal. Det kan till exempel vara att man ger medicin under ett jourpass.

Det är inte ovanligt att de som har jour knappt har tid att sova alls.

– Det kan vara akuta insatser och väldigt frekvent, det kommer du inte åt med det här. Då kommer hälsoaspekterna in, då är det inte jour, då är det vaken natt. Meningen med jour är att man ska kunna sova, förutom vid akuta störningar, för du arbetar ofta före ett jourpass och en stund efter, säger Lenita Granlund.

Både fack och arbetsgivare lyfter fram arbetsmiljöperspektivet och hälsoaspekten.

– Det handlar ju om att människor ska må bra och inte bli sjuka av sitt jobb, säger Lenita Granlund.

Samtidigt ändras betalningen under jourtiden. Men exakt vad den innebär är ännu inte riktigt klart, enligt Kommunal.

– Ersättningarna är höjda, det kommer ge våra medlemmar bättre betalt. Man har förändrat så man har timlön, i stället för betalt halva natten, säger Lenita Granlund.

Här lyfter hon fram vikten av avtalets nya skrivning om att undersköterskor som arbetar inom LSS-verksamhet kommer få del av de extra löneökningarna för undersköterskor i år och nästa år. Så var inte fallet i alla kommuner i fjol.

Även jourersättningen samt tilläggen för obekväm arbetstid höjs, beloppen är olika beroende på tidpunkt.

– Ersättningarna är höjda ungefär tio procent. Men det stora är att vi hittat tydligheten i avtalet om vad som är akut och vad som är planerat under ett jourpass, säger Lenita Granlund.