En av tio personer lever med nedsatt hörsel. Hur många som har fått detta som en effekt av sitt jobb är svårt att säga, men det står helt klart att ett av de vanligaste arbetsmiljöproblem vi har är buller. Hög musik är exempelvis vanligt både i restaurangbranschen och i butiker vilket drabbar Hotell- och restaurang-fackets och Handels medlemmar. Många av Kommunals medlemmar jobbar också i miljöer där höga ljud är vanligt. Ett exempel är skolor och förskolor. Höga barnskrik ligger högt på skalan av ljud som kan vara skadliga. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande för att få ner de höga ljuden och det skadliga bullret. 

I senaste numret av Kommunalarbetaren kan du läsa om hur förskolan Myran i Visby arbetat med just detta (läs mer här). Åtgärder som att aldrig ropa till den man vill säga något till utan i stället gå fram och prata nära har minskat det skadliga bullret. Andra effektiva ljuddämpare är mattor och textilier av olika slag. Lika viktigt är att identifiera situationer när ljudvolymen tycks bli extra hög, som exempelvis vid hämtningar och lämningar i förskolan Myrans fall.

Genom att hitta de tillfällen då ljuden är extra höga går det att jobba extra hårt med att hitta lösningar för att minska ljudvolymen i de situationerna.

I arbetet som måltidsbiträde eller elevassistent i en skola finns också många höga ljud. För att få en bättre arbetsmiljö arbetar många skolor med fem tysta minuter när det är dags för lunch i matsalen. Det är bra både för att eleverna verkligen ska äta, men gör också att bullret minskar och att det känns lugnare. En annan åtgärd är att använda hörselskydd i klassrummen under vissa koncentrationskrävande uppgifter. Det gör det lättare att fokusera på en uppgift för eleverna samtidigt som det blir tystare i klassrummet vilket skapar en bättre ljudmiljö för alla.

Eftersom hörselnedsättning är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna i vårt land är det angeläget att minska bullret så långt det går. Hur ser det ut på din arbetsplats? Kan du se att det går att minska de höga ljuden eller bullret? Det finns ingen anledning att du ska vänja dig vid för höga ljud på biografen, på restaurangen, i butiken eller på jobbet. Ytterst är det din hälsa det handlar om.

Illustration: Magnus Bard