Drygt 15 procent av de äldre som har hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende är undernärda. Det motsvarar siffran 39 500. Och dessutom är över 117 000 i riskzonen att bli undernärda. Siffrorna kommer från Senior alert, som är ett nationellt kvalitetsregister inom Socialstyrelsen.

I vissa kommuner är så många som 25 procent av de äldre undernärda.