Flera motioner till partikongressen krävde stärkt anställningstrygghet när kollektivtrafik upphandlas. Motionärerna vill att socialdemokrater alltid ska kräva att personalen tas över om det blir byte av entreprenör vid upphandling.

Partistyrelsen föreslog att motionerna skulle bifallas. Och kongressen sa ja till detta.

Men partistyrelsens svar på motionerna är dock inte glasklart om hur beslutet bör tolkas: ”Det är partistyrelsens åsikt att det vid byte av upphandlad entreprenör ska personalövertagande vara norm i enlighet med verksamhetsövergång i enlighet med LAS.”

Det kan tolkas som att partistyrelsen tolkar kravet om personalövertagande som att det bara ska gälla när det faktiskt handlar om verksamhetsövergång. Så är det redan i dag, problemet är att byte av entreprenör sällan är en verksamhetsövergång utifrån hur lagen tillämpas.

Kommunal har därför i flera år krävt att övertagande av personal alltid ska gälla, även om inte lagens snäva tolkning av verksamhetsövergång gäller.

Flera politiker, även socialdemokratiska, har avstått från att kräva övertagande av personal därför att de har uppfattat att kravet strider mot lagen om offentlig upphandling, LOU.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har tidigare lovat att det ska bli tydligare att krav om övertagande av personal får ställas enligt LOU, även om det inte handlar om verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd.

Kommunalarbetaren har försökt få besked om partistyrelsens svar på motionerna innebär ett avsteg från Ardalan Shekarabis löfte.

Hans pressekreterare Peter Skeppström hänvisar till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

Hon hade ansvaret från partistyrelsen för det avsnitt på kongressen där motionerna om övertagande av personal behandlades.

Hennes pressekreterare Natali Sial säger i ett sms att kongressen inte har varit på den detaljnivån om hur partistyrelsens svar ska tolkas. Någon ytterligare precisering vill hon inte ge.

Oskar Taxén, jurist på Kommunal, har drivit på för att det alltid ska vara möjligt att kräva övertagande av personal vid upphandling av kollektivtrafik.

Han håller med om att partistyrelsens svar på motionerna kan tolkas på flera sätt.

– Det är ett tvetydigt svar. Men jag tror inte att det betyder att regeringen har ändrat uppfattning efter löftet från Ardalan Shekarabi. Några sådana signaler har jag inte fått. Det viktiga är att motionerna har bifallits, säger han.