Det förlängda avtalet berör anställda i kommuner och landsting. Så här ser det ut:

År 2017:
Övriga medlemmar 530 kronor. Undersköterskor 710 kronor.

År 2018:
Övriga medlemmar 535 kronor. Undersköterskor 685 kronor.

År 2019 (Det extra avtalsåret):
Alla medlemmar 540 kronor + extrasatsning på 0,3 procent.

Krontalen är i snitt per person. Vissa kan få mer eller mindre i de lokala pottförhandlingarna.

Det som skiljer i det nya avtalet, förutom att det är ett år längre är:

Undersköterskor inom LSS-verksamhet får del av undersköterskesatsningen i år och nästa år.

Den extra satsningen på 0,3 procent av lönesumman, i dag värd cirka 75-80 kronor per medlem, förs till de lokala potterna. Pengarna ska användas till att höja utvalda yrkesgrupper. Det kan vara skötare, barnskötare, undersköterskor eller andra som fack och arbetsgivare lokalt vill satsa på.

Industrins märke på 6,5 procent under tre år har i SKL-avtalet räknats om till krontal för samtliga tre år som är kvar av avtalet. (Det började gälla 2016.)

OB-tillägg räknas upp med 6,5 procent under tre år.

Natt före helgaftnar räknas in i storhelgstillägget.

Förbättringar görs när det gäller jour och beredskap enligt bilaga J i SKL-avtalet.

Deltidsbrandmän som är kommunalt anställda slipper löneavdrag första timmen de är på utryckning.

Lägstlönerna räknas upp med 80 procent av avtalet värde i år och därefter med 100 procent per år.

Tobias Baudin tycker att det är ett bra avtal.

– Vi har fått med den extra låglönesatsning utöver märket på 6.5 procent som industrins parter enades om. Och detta avtal har vi enats med SKL om under fredsplikt. Särskilt bra är att vi har breddat satsningen på undersköterskor och gör det möjligt att satsa extra på andra grupper det sista avtalsåret.

Enligt honom är fördelen med att förlänga avtalet ett år att SKL-avtalet då kommer i fas med industriavtalet som också gäller till 2020.

­– Det underlättar LO:s samordning i framtiden, säger han.