Enligt gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström betyder förslaget att de fristående skolorna ska ha samma förutsättningar som de kommunala skolorna har i dag.

– En elev som vill ägna sig åt religion kommer att ha samma förutsättningar att utöva den, men det får inte ske inom ramen för skolans aktiviteter, sa hon på en pressträff på tisdagsmorgonen.

Enligt beslutet vill Socialdemokraterna ha en skola ”fri från konfessionella inslag” och ”religiös påverkan”. Frågan är vad ”religiösa inslag” innebär. Anna Ekström svarar att det skulle bli upp till Skolinspektionen att titta på.  Men att exempelvis tända ett adventsljus och förklara vad det är för något ska vara okej, menar hon.

– Det handlar om den typen av samvaro som har en mer traditionell prägel och är öppen för barn från alla trosinriktningar.

Anna Skarsjö är undersköterska och delegationsledare för Göteborgs partidistrikt, som hade velat se att partiet gick längre och prövat ett eventuellt förbud av religiösa friskolor. 

– Jag tycker skolan ska vara helt fri från religion och att elever har rätt att ta ställning själva för vad de tror på. Men det här blir ändå en signal gentemot de friskolor som inte sköter sig, säger hon till KA.

Redan i dag är det förbjudet med religiösa inslag i undervisningen. På raster och övrig tid är det däremot tillåtet. Men det kan det alltså bli stopp för om Socialdemokraternas förslag blir verklighet. Liberalerna och Vänsterpartiet är två partier som är inne på samma linje.

Partiledningens ursprungliga förslag var mildare och handlade om hårdare tillsyn och regelverk kring friskolor med religiös profil. Men många ombud hade inför kongressen drivit frågan om en hårdare linje. Även LO har varit tydliga med att de vill ha ett förbud. Det var därför upplagt för en hård debatt när beslut skulle tas på tisdagen. Men efter besked på måndagskvällen om att S-ledningen svängt, yrkade de flesta bifall till partistyrelsens nya förslag vilket fick beröm av ombuden. En av dem var Kristina Johansson från Halland, som menade att partiets ställningstagande kommer att hjälpa till att bryta segregationen.

– Att dela upp tjejer och killar på grund av trosuppfattning är ingen hit, sa hon också med en tydlig referens till tv-programmet Kalla Faktas rapportering i förra veckan om en muslimsk friskola i Stockholm där tjejer och killar sitter separat i skolbussen.

Programmet har dock mött kritik från föräldrar och lärare på skolan som menar att uppdelningen är frivillig och inte har med religion att göra, utan beror på att killarna varit stökiga.

Socialdemokraterna har under tidigare kongresser varit splittrade i frågan om religiösa friskolor, men på årets kongress var enigheten stor. Enstaka ombud ville dock gå länge och helt förbjuda skolor med religiös profil. En av dem var Sören Juvas från HBT-socialdemokrater.

– Jag är inte helt nöjd. Jag tycker inte vi ska ha konfessionella skolor i vårt land.

Men kongressen fattade ändå beslut om att anta partistyrelses förslag. Där står också att det ska finnas ”en respekt för de nationella minoriteternas ställning”. Det innebär att exempelvis den judiska skolan kommer få fortsätta med sin verksamhet även om det skulle bli en lagförändring. Det uppger SVT.

Kongressen biföll också en motion om att införa en motsvarighet till vårdens skyldighet att rapportera om missförhållanden, lex Sarah, i skolan.

– Det låter som en jättebra grej, tycker Anna Skarsjö.