Jag tyckte verkligen mycket om Klüssendorfs förra roman, ”Flickan”. Den handlade om ett utsatt barn på barnhem i Östtyskland. Nu har flickan vuxit upp och blivit kvinna, kallad April.

April lever ett ansvarslöst liv, vind för våg i DDR. Hon är hårt märkt av sin uppväxt, oförmögen att knyta några bestående band till sina medmänniskor. Det är angeläget, men skrivet utan lojalitet med huvudpersonen blir det svårt att ta henne till sitt hjärta.

Jag stör mig också på översättarens periodvisa satskommatering, den försvårar läsningen.

Men det är ändå bitvis intressant, inte minst skildringen av en krackelerande diktatur.