Tidningen Arbetet citerar det nya förslaget till politiska riktlinjer som ska beslutas vid Socialdemokraternas kongress i dag:

”Undersköterskeyrkets status ska stärkas och yrkesrollen förtydligas. Vi ser positivt på att utreda hur undersköterska kan bli en skyddad yrkestitel/yrkeslegitimation.”

Styrelsens svängning i frågan är en framgång för Kommunal som har drivit den här frågan inför kongressen.

Undersköterskan Mirja Räihä, ombud från Stockholm och förtroendevald för Kommunal, är glad över beslutet. Men hon påpekar att det är viktigt att undersköterskeutbildningen inte bara ska vara inriktad mot äldreomsorgen.

– Vi måste påminna ombuden om att undersköterskor också finns på sjukhus och att det måste vara utbildningar som håller både i akutsjukvård och äldreomsorg, säger hon till KA.