Socialdemokraternas kongress har knappt nått halvvägs. Men Tobias Baudin vill redan nu utropa den som en stor framgång för Kommunal.

I förslaget till nya riktlinjer för ”Jobb och tillväxt för framtidstro-Alla som kan jobba ska jobba” har partiledningen ändrat skrivningen om allmän visstid.

Tidigare stod att ”Vi ska arbeta vidare med att avskaffa allmän visstid:” Det nya förslaget som kongressen ska besluta om i kväll är att ”Vi vill avskaffa allmän visstid.”

Tobias Baudin ser det nya förslaget som en stor framgång.

– Jag tycker att det är mycket tydligare skrivet om vad Socialdemokraterna vill. Det är jättebra. Jag är väldigt nöjd, säger han.

I förslaget skrivs även in en mening in om att få bort hyvling av arbetstid, det vill säga att arbetsgivare tillåts sänka de anställdas arbetstid: ” Vi vill att det skydd arbetstagare har mot uppsägningar ska gälla även då arbetsgivare avser att minska antalet timmar på anställningskontraktet.”

– Det här är också mycket välkommet, säger Tobias Baudin.

Kommunal har tre prioriterade frågor vid kongressen, att få bort allmän visstid, att få yrkeslegitimation för undersköterskor och fria arbetskläder.

Nu ser det ut som att kongressen ställer sig bakom alla dessa tre krav, även om beslutet blir att yrkeslegitimation ska utredas och att de fria arbetskläderna ändå kommer att införas till följd av ett EU-direktiv, som Kommunalarbetaren har skrivit om tidigare.

– Men detta är en kongress. Den ska tala om vad Socialdemokraterna vill. Därför är dessa beslut så viktiga. Kongressen har gått Kommunals väg. Det blev inte sämre av att statsministern i sitt tal lovade tiotusentals nya jobb i offentlig sektor.

Tobias Baudin kan inte komma på något han är missnöjd med vid kongressen.

– Men nu gäller det att se till att besluten här också blir genomförda, till exempel i höstens budget som regeringen ska presentera.