Väntetiderna på landets akutmottagningar ökar. Därför lanserade Kristdemokraterna i helgen en satsning på utbyggd primärvård, det vill säga vårdcentraler, läkarmottagningar och närakuter. Man vill alltså bland annat kraftigt utöka öppettiderna.

Det ska också bli vanligare att patienter erbjuds hemsjukvård, i de fall man själv inte kan ta sig till någon vårdinrättning.

Utspelen kom i samband med partiets kommundagar, som också innehöll politik för fler poliser och en samlad barn- och ungdomshälsovård.