Vänsterpartiet har drivit frågan i förhandlingarna med regeringen sedan 2016. När man i år återigen lyfte frågan visade det sig att Arbetsmiljöverket redan höll på att lösa problemet. Ett nytt EU-direktiv ska införas och i och med det väntas en ny föreskrift klubbas i början av nästa år. Den ska göra det tydligt inte bara att arbetskläder ska bäras, utan att det är arbetsgivarens uppgift att stå för dem.

– Frågan om arbetskläder inom handikapp- och äldreomsorgen ser ut att få sin lösning äntligen. En fråga som Kommunal har drivit i så många år. Det är fantastiskt. Nu får vi fira, säger Ulla Andersson.

Exakt hur föreskriften kommer att vara utformad är inte klart än, nu ska arbetsmarknadens parter bjudas in till samtal.

– Vi har sagt hela tiden att vi inte ska vika ner oss.

Så kommenterar Kommunals ombudsman Ann Georgsson beskedet från Ulla Andersson i dag. Ann Georgsson har arbetat med frågan sedan 2008.

– Så det tar lång tid. Men det är helt nödvändigt. För det är orimligt att det ska vara på något annat sätt. Det blir oskäliga kostnader för våra medlemmar om de själva ska stå för arbetskläderna.

Arbetsmiljöverket bekräftar att de nya reglerna i praktiken innebär att arbetsgivaren kommer bli tvingade att stå för arbetskläder. Eller åtminstone ersätta de anställda för kläderna.

– Det stämmer att vi håller på och reviderar föreskriften om mikrobiologiska arbetsmiljörisker. Vi kommer att utöka kraven för den arbetsgrupp som jobbar i äldreomsorg och på LSS-boenden, säger Jens Åhman, chef på Arbetsmiljöverkets enhet för kemiska, mikrobiologiska och fysiska faktorer.

Vad kravet handlar om är att arbetsgivaren ska stå för tvätt av arbetskläder och att kläderna ska tas av på arbetsplatsen, de får inte lämna arbetsplatsen och de ska bytas varje dag.

– Det finns också ett underliggande krav att kostnaden för att följa de här reglerna inte ska belasta arbetstagaren. Så då blir det de facto så att arbetsgivaren på något sätt åtminstone ska ersätta arbetstagaren. Arbetsgivaren har rätt att välja vilken lösning man tycker passar i den här situationen.

Bakgrunden är denna: Sedan januari 2016 kräver lagen att alla som arbetar i hemtjänst, äldreboenden och på LSS-boenden för funktionshindrade ska bära arbetskläder. Detta för att minska smittspridningen.

Socialstyrelsens föreskrift säger dock inte något om vem som ska stå för arbetskläderna.

Detta har upprört Kommunal som har drivit frågan rättsligt, men förlorat i Högsta förvaltningsdomstolen. Socialdemokraternas besked har varit att det är upp till parterna att lösa frågan. Det fick nyligen tolv socialdemokratiska riksdagskommunalare att gå ut gemensamt i en debattartikel här i Kommunalarbetaren och ta ställning mot sin egen partistyrelse. Kommunalarna ville inte att facket skulle tvingas betala med något annat i förhandlingar med arbetsgivaren, för att få igenom fria arbetskläder.

Men nu verkar alltså frågan vara på väg att bli löst. Regeringen är helt med på förändringen, och Socialdemokraterna kan komma att på sin partikongress som börjar till helgen (8-12 april) tvingas ändra sina skrivningar i ämnet.

– De detaljsakerna får man ta på kongressen, det är inga konstigheter, säger Natali Sial, pressekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, som är föredragande på kongressen när det gäller arbetskläder. Men beskedet är fortfarande att det är parternas ansvar.

Frågan som såg ut att kunna bli en stridsfråga på kongressen ser därmed ut att redan vara avgjord.

– Det här är en fråga om jämställdhet, det är både en klass- och en könsfråga, säger Ulla Andersson.

Tidigare har tanken varit att ändra lagen och i så fall avsätta pengar till kommunerna för att implementera den. Eftersom det nu handlar om att genomföra ett nytt EU-direktiv kommer inte några nya pengar tillföras, enligt Ulla Andersson.

Många kommunalare vill också ha rätt till arbetsskor och i barnomsorgen vill man också ha rätt till arbetskläder. Vad säger du om de två frågorna?

– Det finns mer att göra. Jag har själv jobbat i förskolan i många år så jag vet vad det innebär. Det är frågor som vi kommer att återkomma till. Förskolan är också ett arbete som skulle behöva arbetskläder.

Jens Åhman på Arbetsmiljöverket betonar att det här är ett känsligt område, eftersom många yrkeskategorier har fått avstå lön för att få arbetskläder.

– Sedan ska vi då gå in och kräva att just den här gruppen ska få sina arbetskläder utan att avstå lön. Det gör det här till ett område där den svenska modellen är lite besvärlig.

Förslaget till nya föreskrifter håller nu på att jobbas fram inom Arbetsmiljöverket. Förslaget ska sedan ut på internremiss, efter sommaren är målet att det ska ut på externremiss. Då får Kommunal och arbetsmarknadens övriga parter tycka till. Därefter väntar beslut.

– Vi tror att det blir i januari februari 2018. Sedan är det sex månaders ikraftträdandetid.

Så föreskriften kan börja gälla tidig höst 2018?

– Ja, precis.