Den 15 mars höll Keolisförare från hela Stockholm en manifestation utanför företagets huvudkontor. De protesterade mot försämrade scheman och arbetsmiljön. Samtidigt har skyddsombud från företagets sju depåer i staden lämnat in varsin 6:6a till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöinspektör Torbjörn Olsson har hållit i arbetet med anmälan från depån på Södermalm. I veckan har han skickat ett förslag till beslut till Keolis Sverige AB.

– Där går vi på skyddsombudens begäran. De punkterna som de hade med i sin 6:6a är de som vi har med i vår skrivelse och eftersom framställan är likadan från alla depåer så kommer skrivningarna från Söderhallen att bli vägledande, säger han.

Punkterna han pratar om är bland annat att Keolis i samarbete med personal och skyddsombud ska göra en riskbedömning av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Efter det ska man göra en handlingsplan där det framgår när och hur de risker som kommer fram ska åtgärdas. Företaget ska också tillsammans med personalen arbeta fram rutiner för att se över arbetsförhållandena regelbundet så att inte bussförarnas arbetsuppgifter ger en ohälsosam arbetsbelastning. Allt detta ska genomföras innan 31 maj.

– Det här handlar ju framförallt om modellen med tidssökning som de har på Keolis och vill utöka. Det de inte tagit reda på är vad det blir för effekter – det kan bli sjukskrivningar eller bussförare som säger upp sig. Det är inte grundligt undersökt vad som händer, säger Torbjörn Olsson.

Men ännu finns det ingenting som gör att Keolis är tvungen att följa skrivelsen. Den är inte ett beslut utan ett förslag till beslut som företaget har möjlighet att yttra sig över innan den 21 april.

Och hur stor chans är det att det här blir beslutet i slutändan?

– Det är inte säkert. Företaget kan alltid överklaga när beslutet väl är fattat. Då blir det förvaltningsrätten som beslutar.

Keolis vill inte säga något om Arbetsmiljöverkets förslag innan de har svarat på det.

– För att inte föregå det arbete som pågår väntar vi med att kommentera, säger Johan Nordfjäll, pressansvarig på Keolis Sverige AB.

På Södergaraget är skyddsombuden ändå glada över att Arbetsmiljöverket hittills gått på deras linje.

– Vi är otroligt glada. Vi ville få till en arbetsmiljöundersökning redan 2015 och hoppas nu att det här ska leda till det, säger Stephan Gard som är huvudskyddsombud för Kommunal.

6:6a

Arbetsmiljölagens 6 kapitel paragraf 6a ger skyddsombud rätt att kräva åtgärder från sin arbetsgivare om det finns brister i arbetsmiljön. Om arbetsgivaren inte åtgärdar bristerna kan ärendet skickas vidare till Arbetsmiljöverket. De träffar då båda sidor och tar sedan fram ett beslut.