Snart har Socialdemokraterna kongress där de ska besluta om partiets framtida politik. Men vad har de genomfört under sina två och ett halvt år i regeringsställning?

I valrörelsen 2014 fick Socialdemokraterna (och alla andra riksdagspartier) svara på om de tänkte genomföra de krav som LO:s kongress fattat beslut om att driva. KA valde ut 13 krav.

Socialdemokraterna svarade att de tänkte genomföra nio av kraven vid en valseger.

Men hittills är resultatet klent, bara tre krav har genomförts. Det är ökade anslag till Arbetsmiljöverket, avskaffandet av den bortre parentesen i sjukförsäkringen och mer generösa regler i a-kassan för deltidsarbetslösa.

Fortfarande saknas reformer om skatteavdrag för fackavgiften, tredelad föräldraförsäkring, vinstbegränsning i välfärden, lagstiftning om barnomsorg på obekväm arbetstid, heltid som rättighet och att elever från yrkesförberedande program ska få behörighet till högskolan.

Raimo Pärssinen, gruppledare och ordförande i arbetsmarknadsutskottet för Socialdemokraterna, menar att den parlamentariska situationen i riks­dagen med S i en minoritetsregering gör det svårt att få igenom allt man vill.

Avdragsrätten för fackavgiften har vi börjat prata om nu just för att stärka fackföreningarna, säger Raimo Pärssinen.

Detta lovade Socialdemokraterna att genomföra:

 Att lagstifta om barnomsorg på obekväma arbetstider.

• Att återinföra avdrags­rätten för fackavgiften.

• Att 75-dagarsregeln/begränsningen i a-kassan ska tas bort. 

• Att yrkesförberedande program ska ge eleverna grundläggande behörighet till högskolan.

• Att införa en ­tredelad föräldra­försäkring. 

• Att öka anslagen till ­Arbetsmiljöverket. 

• Att slopa den bortre ­gränsen i sjukförsäkringen.  

• Non profit-­princip/vinst­begränsning i välfärden.

• Heltid en ­rättighet.