Tobias Baudin och avtalssekreterare Lenita Granlund har begärt mötet i ett brev riktat till ledningen för Frösunda Omsorgs ledning. De skriver i brevet att hyvling strider mot överenskommelsen med Vårdföretagarna om att heltid på sikt ska vara norm för Frösunda och andra privata vårdföretag.

– Minst lika allvarligt är att hyvling drabbar de enskilda arbetstagarna som tvingas gå ned i arbetstid och inkomst.

Frösunda är ett företag som mer än andra har satt detta i system. Deras agerande försvårar rekryteringen av undersköterskor i framtiden, säger Tobias Baudin.

Han hoppas på ett snabbt möte med Frösundas ledning och att detta leder till att tvånget att gå ned i arbetstid och inkomster ska upphöra inom företaget.

– Hyvling hör inte hemma inom den svenska välfärden eller på svensk arbetsmarknad, säger Tobias Baudin.

Jenny Kölfors, kommunikationschef för Frösunda, säger att de gärna träffar Kommunals ledning.

– Vi vill då återkoppla direkt till dem om vad som står i brevet, och inte göra det via en kommentar i Kommunalarbetaren, säger hon.

 

Kommunals brev:

Hej

Kommunal har en överenskommelse med Vårdföretagarna om det långsiktiga målet att heltid ska vara norm för de anställda. Diskussionerna mellan oss och arbetsgivarna är en nyckel i det seriösa arbetet för att öka attraktiviteten i undersköterskeyrket, vilket i förlängningen förstås handlar om att kunna erbjuda en verksamhet av hög kvalitet. Vår bild är att rekryteringsbehovet är en så pass stor utmaning att så väl arbetsgivar- som arbetstagarorganisationer förstått allvaret och gör sitt yttersta för att agera på ett långsiktigt hållbart sätt.

I det sammanhanget ser vi allvarligt på den senaste tidens agerande från Frösunda Omsorgs sida där manpå flera orter, bl a  Uppsala, Falkenberg, Stockholm och nu senast Sundbybergs kommun, valt att hyvla arbetstiden för de anställda. Det vill säga – agerar i konflikt med såväl de äldres intressen som den överenskommelse som finns om heltid. Men också helt i konflikt med målet om att öka attraktiviteten i yrket undersköterska. 

Mot den bakgrunden vill vi träffa er i ledningen för Frösunda Omsorg.

Med förhoppning om en snabb återkoppling.

 

Hälsningar,

Tobias Baudin,
o
rdförande Kommunal           

Lenita Granlund,
avtalssekreterare Kommunal