– Jag jobbar inte på något förmedlingskontor och har ingen kontakt med dem som jobbar som arbetsförmedlare. Jag tycker inte att det är relevant, skulle jag ha några för­delar?

Det kan man väl tänka sig, om du jobbar på Arbetsförmedlingen och det kommer ett ärende till en handläggare om att bevilja nystartsbidrag för ditt företag. Du får ju ekonomisk vinning för det och så arbetar ni på samma myndighet. 

–  De som handlägger ärendena vet inte var jag jobbar, vad jag vet. Jag har inte kontakt med arbetsförmedlare på det sättet, jag jobbar ju själv på huvudkontoret, säger Farhad Abdi.

 

LÄS OCKSÅ: Hemtjänst-vd sitter på dubbla stolar

 

Han medger att företaget förvisso brutit mot arbetstidslagen i Solna, men tycker att det i sammanhanget inte är särskilt allvarligt.

Han säger att det inte är så att anställda har jobbat hela dagar sju dagar i veckan i Solna, utan att det har rört sig om enstaka timmar.

–  Det var anhöriganställda som gjorde punktinsatser. De jobbade kanske två timmar på morgonen, två timmar mitt på dagen och två timmar på kvällen. Det var inte så att man var i tjänst hela tiden. 

Men visste du inte att man inte får göra på det sättet?

– Jo, och vi var på väg att ändra på det. 

Han tycker att Solna har över­reagerat som sagt upp avtalet. Angående att de rapporterat för mycket tid manuellt i efterhand, säger Farhad Abdi att de försökt göra rätt, men att systemet krånglat mycket och att det funnits vissa anställda som har haft stora problem att lära sig det.

När det gäller kritiken från före detta anställda säger Farhad Abdi att den inte stämmer.

–  Vi har betalat för den tid som personalen har jobbat. Det kan vara personer som av olika skäl har misskött sig och inte är kvar och är förbannade, de kan ju hitta på saker och säga sådant som passar dem, säger Farhad Abdi.

Kommunal instämmer ju i att det gått till på det här viset och jag har sett tidrapporteringar som visar att en person har jobbat för långa dagar och för många dagar i sträck. 

–  Det har funnits personal som har velat jobba mycket. Ibland har vi haft personal som varit sjuka och vi har verkligen haft svårt att rekrytera personal, så har vi ibland bemannat med befintlig personal som ställt upp. Så har det varit ibland, men så är det inte längre.

Fotnot: Som bilden ovan visar ligger Arbetsförmedlingen i Täby och Anita Care i samma hus. Det var förmedlingskontoret i Täby som godkände nystartsbidrag för Sara på Anita Care. Hemtjänstföretagets vd arbetar dock inte där, utan på Arbetsförmedlingens huvudkontor.

Nystartsbidrag

 Nystartsbidrag är ett anställningsstöd som ges till företag som anställer en person som har varit arbetslös i mer än ett år, eller sex månader om personen är under 25. Hur stort stödet blir beror på hur -gammal personen som anställs är och hur länge den har varit arbetslös.
● När Arbetsförmedlingen ska fatta beslut om ett företag ska få stöd för nystartsjobb gör de en arbetsgivarkontroll. Då kontrolleras att företaget är registrerat som arbetsgivare, att det betalar in skatter och avgifter enligt reglerna och att det inte finns betydande betalningsanmärkningar.
● Dessutom ställs krav på att företaget betalar ut kollektivavtalsenliga löner, och från den 1 februari i år även att försäkringar betalas ut och att villkoren följer kollektivavtalet.
● Att bryta mot arbetstidslagen är inte ett skäl för att ett företag inte ska få nystartsbidrag.

Fler brister hos Anita Care

 I Stockholms stads verksamhetsuppföljning för 2016 framgår att företaget inte når upp till stadens utbildningskrav. Anita Care hade endast 33 procent utbildad personal, medan kravet är minst 50 procent.
● Anita Care överfakturerade Täby kommun eftersom man utfört mer tid än det som var biståndsbedömt. Företaget tvingades betala tillbaka pengarna men har fortfarande kontrakt med kommunen.