Vad är viktigast i Fi:s arbetsmarknadspolitik?

– Alla de saker som jag upplevt under alla mina år i Kommunal har Fi en uppfattning om. Det handlar om att arbetslivet är för hårt för alldeles för många, framför allt för kvinnor och framförallt för många yrkesgrupper som hör till Kommunal. Det handlar om visstidsanställningar, ökad ohälsa, de ojämlika lönerna och arbetstiden.

Fi vill ha en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Som Kommunals ordförande påtalade du alltid att rätten till heltid var den stora frågan. Vad har ändrats?

– Heltid är fortfarande en prioriterad fråga, det handlar om vad heltidsmåttet ska vara, det behöver inte vara 38-40 timmar. De flesta av Kommunals medlemmar anser att heltidsmåttet borde vara lägre. Då kan man gå två vägar. Fackföreningarna (och regeringarna) har valt att det ska ske genom förhandlingar om arbetstiden i kollektivavtalen. IF Metall påbörjade det för flera år sedan. Men det är bara de rika som har råd att göra det avtalsvägen. För Kommunals medlemmar behövs pengarna till att höja lönerna hela tiden. Därför är en generell arbetstidsförkortning att föredra.

Hur fungerar arbetstidsförkortning med bibehållen lön för alla som redan arbetar deltid. Ska de ha kvar sin deltidslön?

– Det där är ett praktiskt resonemang som man får se över i olika branscher. Vitsen är att vi går ner några timmar i sänder.

Hur når vi jämställda löner?

– Fi vill inrätta en jämställdhetsfond och ge Medlingsinstitutet ett utökat uppdrag där jämställda löner ska prioriteras. Vissa säger ”att då blir det statlig lönepolitik” men att vi överhuvudtaget har Medlingsinstitutet är redan det ett sätt för staten att lägga sig i. Och förändringen av Medlingsinstitutets uppdrag är verkligen det minsta man kan begära att LO och alla förbunden ställer sig bakom.

LO har som mål att löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska halveras på 13 år. Vad säger du om det?

– Det är ett fjantigt lågt mål. Det kan inte betraktas som ett seriöst mål. Det har jag tyckt hela tiden och det vet hela LO-styrelsen.

Varför är det inte seriöst?

– De vill ju inte. De manligt dominerade förbunden vill inte åstadkomma jämlika löner. Det enda positiva med målet är att det överhuvudtaget finns skrivet att löneskillnaderna är fel och behöver åtgärdas. Men så länge strukturen i styrelsen domineras av manliga förbund kommer inget att ändras.

Varför agerar inte Kommunal och de andra kvinnodominerade förbunden emot detta i så fall?

– Det var väl det vi gjorde på slutet när vi agerade för att höja undersköterskorna. Vi valde andra strategier för att slå hål på det där.

Du var tidigare ordförande i LO:s största förbund med en halv miljon medlemmar. Nu är du medlem i ett parti som har ett par procent av väljarnas sympatier. Hur skiljer det sig?

– Nu har jag inte varit aktiv så länge men det är frimodigare diskussioner här, inte lika strategiskt. Andra saker som är uppenbara är att när jag nu åker på kongress så betalar jag allting själv, resan, boendet…

Vad blir det viktigaste beslutet från kongressen?

– Jag har inte total överblick ännu. Men det som tilltalar mig allra mest är att man försöker skapa en politik som tar hand om helheten, att det inte är enskilda delar som är det viktigaste.

Du är arbetsmarknadspolitisk talesperson. Hoppas du bli vald till något annat uppdrag på kongressen?

– Jag hoppas inte bli vald till något alls. Jag är just invald i Fi Stockholms läns styrelse och nyligen till arbetsmarknadspolitisk talesperson. Det räcker.