Det finns flera tänkbara orsaker till ­ökningen. Det kan handla om kommunalare som har gått högskolekurser som ­vidareutbildning i sitt yrke, eller om personer som utbildat sig till något annat och sedan bytt till ett kommunalaryrke.

Det enda yrke inom Kommunal som kräver högskoleutbildning är djursjukskötare, som blev ett legitimationsyrke 2010 och kräver tre år på högskola. Men djursjukskötarna är få, så de står för en mycket liten del av ökningen.

 

Andelen som har gymnasiet som högsta utbildning ligger konstant kring 54 procent. Det går inte att se av siffrorna hur många som är utbildade till just det yrke de jobbar inom.

Det som har minskat är främst andel­en som har enbart grundskoleutbildning. Det beror till stor del på att många äldre gått i pension under perioden, och bland dessa fanns många med enbart grund­skola.