Efter avslöjandena om Kommunal för ett år sedan, som rörde vidlyftighet med medlemmarnas pengar och förlusttyngda affärssatsningar, beslutade Kommunals kongress att inte bevilja tre personer ansvarsfrihet. Det gällde förra ordföranden Annelie Nordström och tidigare förbundsstyrelseledamöterna Marcelo Rojas och Cecilia Rhodin.  Även handelsbolaget Lyran beslutade att inte ge Rojas och Rhodin ansvarsfrihet.

Det har inneburit att det funnits en möjlighet för både Lyran och Kommunal att rikta skadeståndskrav mot dessa personer. Men varken Lyran eller Kommunal kommer att gå vidare med några krav på skadestånd, meddelar Kommunal i dag. Beslutet kommer efter att en utredning som gjorts av en advokatfirma kommit fram till att chansen att få rätt är liten.

– Vi har beslutat att inte gå vidare och driva det här juridiskt och lägga mer resurser på det. Chansen att nå juridisk framgång är så liten. Men det är väldigt ovanligt och allvarligt att inte få ansvarsfrihet och det har varit viktigt för mig och förbundsstyrelsen att göra ett ordentligt arbete och titta på det här juridiskt, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin, till KA.

Han påpekar att det inte innebär ett frikännande eller ett försvar av de tre personer som inte fick ansvarsfrihet, utan att det enbart handlar om att man inte ser någon möjlighet att juridiskt driva skadeståndsfrågan.

– Man kan inte driva det vidare bara för att det var okloka beslut. Vi har tittat på det i juridisk mening, det är inget frikännande av handlingarna, säger Tobias Baudin.

Annelie Nordström kommenterar beslutet i ett skriftligt meddelande till Kommunalarbetaren:

”Jag hade inte väntat mig något annat beslut. Ingenting av det som uppmärksammades handlade om att jag var direkt oaktsam med förbundets pengar. Baudins resonemang om att det inte innebär att jag är frikänd, låter påskina att jag handlat brottsligt på något sätt. Så är inte fallet, jag tog mitt ansvar som ordförande i förbundsledningen och i förbundsstyrelsen där många fler än jag hade deltagit i några okloka beslut”, skriver hon.