I Stockholms stad finns det ett krav på hemtjänstutförarna att minst 50 procent av personalen ska ha lämplig utbildning, det vill säga någon form av omvårdnadsutbildning. I äldreförvaltningens verksamhetsuppföljning för 2016 framgår det att endast drygt hälften ever upp till kravet.

Det är stora skillnader mellan privat och kommunal hemtjänst. 80 procent av hemtjänstenheterna i kommunal regi nådde upp till kravet, för de privata utförarna är siffran bara 51 procent.

 

Tidigare år har äldreförvaltningen gått på vad utförarna själva angett att de har för utbildningsnivå. Den här gången begärde man också in utbildningsbevis. Det gav utslag – 2015 angav enbart 10 procent av utförarna att de inte nådde upp till kravet – mot 46 procent för 2016. 26 procent angav 2015 året att över 80 procent hade utbildning – 2016 var siffran enbart 6 procent. Men Raili Karlsson, avdelningschef på äldreförvaltningen, vill inte spekulera i varför det är så stor skillnad.

– När man tittar på utbildningsbevis så blir det ett annat resultat än när man lämnar uppgifter muntligt. Man kan göra olika tolkningar av det. Det kan bland annat bero på personalrörlighet eller svårigheter att validera gamla utbildningar, säger Raili Karlsson.

Det är svårt att tolka det på annat sätt än att det har lämnats felaktiga uppgifter förut?

– Jag vill inte spekulera om det.

Raili Karlsson säger att det inte är okej att nästan hälften av hemtjänstenheterna inte når upp till utbildningskravet, men att de hade en aning om hur siffrorna skulle se ut.

– Vi misstänkte att resultatet skulle bli som blev, på grund av den här nya metoden. Annars hade vi inte ändrat hur vi följde upp. Det var för att säkra siffrorna, säger hon.

Äldreförvaltningen har begärt in åtgärdsplaner från de privata utförare som inte lever upp till kravet och kommer följa upp det under året. Om de inte får upp siffrorna kan det vara grund för att häva avtalet.

– Självklart måste de göra något åt det, annars riskerar man avtalet. Men då är det oftast andra brister också. Det är den sammanlagda bilden vi tittar på, säger Raili Karlsson.