– Att vara anställd på rätt avtal kan i förlängningen innebära skillnaden mellan att kunna få semester och fast månadslön eller inte, säger Ulrika Lundström.

Det var hon som upptäckte att många personliga assistenter gick på PAN-avtalet fast de inte borde det och därför inte hade rätt till tillsvidareanställningar. Avtalet är utformat för att passa framförallt anhöriganställda.

– De får lön för arbetad tid och får inte tillgodoräkna sig anställningstiden enligt LAS (lagen om anställningsskydd). Den dag brukaren dör är det tack och adjö. Det är ju som att göra dagsverken.

Ulrika Lundström tyckte att det väldigt många som var anställda enligt PAN-avtalet och hon började granska anställningskontrakten som kom till sektionen från arbetsgivaren lite mer noga.

– Vi ringde upp alla för att fråga hur de blivit anställda. De flesta hade ju sökt jobb genom kommunen och sedan hade brukaren valt dem och det ska ju inte vara PAN för att det klickar bra mellan två personer. Det är fel användning, säger hon.

Efter en begärd förhandling och rådgivning från SKL (Sveriges kommuner och landsting) backade kommunen och i höstas fick över tjugo personliga assistenter nya anställningsavtal enligt HÖK istället.

– De fick tillgodoräkna sig sin LAS-tid och eftersom de flesta varit anställda i flera år räckte det till tillsvidareanställningar.

Ulrikas arbete inspirerade kollegan Monica Torstensson som är arbetsmiljösamordnare på sektionen. Hon är barnskötare i grunden och såg att många av kontrakten för outbildad fritidspersonal också verkade felaktiga.

– Jag reagerade när jag såg att de var anställda enligt skollagen och att de kallades vikarierande fritidspedagoger på sina anställningsavtal, säger hon.

I skollagen finns en paragraf om att outbildade lärare generellt inte får fast jobb utan bara visstid. Det var den som kommunen använde sig av för fritidspersonal utan högskoleutbildning.

– De fick hela tiden nya kontrakt som staplades på varandra utan att kunna tillgodoräkna sig anställningstiden enligt LAS.

Kommunen backade direkt när Monica Torstensson uppmärksammade HR-avdelningen på att fritidspedagoger eller barnskötare på fritids inte finns med bland de yrken som skollagen listar.

– Nu får alla med felaktig anställning nya anställningsavtal och de som jobbat länge får tillsvidareanställningar som fritidsassistenter. 11 av dem är Kommunals medlemmar, säger hon.

Ulrika Lundström tror att felaktigheterna beror på att det är olika enhetschefer och rektorer som upprättar anställningsavtal i dag istället för en central enhet som tidigare.

– De gör det kanske inte så ofta och har inte tillräckliga kunskaper i arbetsrätt. Det är vi i facket som är proffs på det området nu, säger hon och tror att det kan vara likadant i fler kommuner.

­– Jag tror säkert att fler sektioner kan hitta felaktiga kontrakt på samma sätt som vi gjort här.