Emmas berättelse är inte unik. KA:s granskning 2015 visade att löner på 5  000 kronor i månaden eller mindre var vanligt för hästskötare. Många arbetsgivare sa att det rörde sig om praktik, att man får lära sig jobbet hos dem.

Kommunal känner igen bilden och ombudsman Anja Westberg menar att det inte rör sig om praktik om det inte är sanktionerat av ­Arbetsförmedlingen eller en utbildning. 

– Praktik ska vara handledd och det ska finnas ett anställningsavtal. Problemet är att vi inte har lagstadgade minimilöner så de kan betala vad som helst. 

Anja Westberg säger att Kommunal håller på att ta fram ett nytt fackligt material för hästgymnasier. Många hästskötare är inte med i facket och många stall saknar kollektivavtal.

 

LÄS OCKSÅ: ”Jag var helt slutkörd”

 

Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, säger att om man utför arbete så ska man ha lön, även om det är praktik. Praktik ska också ha stora inslag av utbildning. 

Är det tillåtet att ha praktik helt i egen regi?

– Ja, man får träffa vilka avtal man vill. Men sedan får man titta i verkligheten, är det praktik eller är det dolt arbete? Det är skillnad om man bara tittat på eller om man utfört arbete. Om man utför jobb ska man ha skälig lön.