Manifestationen kom till efter upprördheten som beror på att många tycker att företaget blivit sämre på att samverka om olika beslut med facket.

– Tidigare var de väldigt tillmötesgående arbetsgivare. Men under de senaste åren har kommunikationen fungerat dåligt och de har inte rådfrågat oss om arbetstider, fridagssystem och scheman, säger Christer Swanson.

 

Från vår liverapportering:

Han menar också att företaget under de senaste åren blivit sämre på att ta beslut som är bra för arbetsmiljön. Det han bland annat pekar på är att trippeln – en tredagarsledighet förarna kunnat få ska tas bort och att äldre förare inte längre får förtur till att välja pass.

– Det finns en stor andel hjärt- och kärlsjukdomar i vårt yrke, speciellt hos dem som är äldre. De behöver fasta arbetstider och möjlighet att välja. 99 procent av besluten som kommer härifrån är ekonomiskt försvarbara men kanske inte arbetsmiljömässigt försvarbara och det är det som vi protesterar mot nu. De ser inte våra behov av vila och återhämtning jämna arbetstider och mattider, säger Christer Swanson som också menar att demonstrationen kom till på initiativ av medlemmarna.

– Det är gräsrötterna som har protesterat. De som säger att va fan gör facket. De tyckte att vi måste göra våra röster hörda. Vi har organiserat ihop det här på ett årsmöte för någon månad sedan. Sedan har vi förankrat det med fackliga på alla depåer.

Målet med manifestationen var att lämna över ett öppet brev till Keolis vd i Sverige, Magnus Åkerhielm. När han kom ut vid 11.30 läste skyddsombudet Perihan Pärlan Aydin från södergaraget brevet i megafon.

– Ni måste bli mer lyhörda för hur personalen mår och hur de trivs på sitt jobb, sa hon bland annat.

Magnus Åkerhielm kom från ett samverkansmöte med ledningen och personalen från hela Sverige.

– Vi har en dialog och den är fortsatt viktig. Jag gick ut i pausen för att lyssna på er, sa han och bad sedan förarna att ta diskussionen med affärsområdetschefen för Keolis i Stockholm, Alexis Kahlmann som också var på plats tillsammans med ett antal depåchefer.

 

Från vår liverapportering:

Alexis Kahlman förklarade i en intervju med KA att den schemaförändring som många av förarna på demonstrationen var upprörda över handlade om rättvisa.

– Det är rättsviseaspekten som är viktig för oss. Alla ska kunna ha bra arbetstider. Inte bara de som arbetat i tjugo år, sa han och menade att det är en viktig faktor för att kunna få yngre förare att söka sig till företaget. Därför vill företaget förändra dagens system där äldreförare haft förtur till vissa körpass.

– Det här är ett bristyrke och vi måste kunna rekrytera. Det här är ett led i att göra yrket attraktivt.

Den andra stora frågan som många protesterar mot här är bristen på kommunikation och samarbete om förändringar. Vad säger ni om det?

– Vi har en bra samverkan på centralnivå och just nu pågår ett möte mellan arbetstagare och styrelsen. Vi har också en samsyn med Kommunal centralt om senioritetsprincipen och möjligheterna att påverka sin arbetstid. Men vi är sena att informera om förändring ibland och kan bli bättre, säger han.

Är du förvånad över den stora uppslutningen i dag?

– Nej, jag är inte förvånad. Det är bra att de säger vad de tycker. Jag håller inte med. Och med tanke på att vi har 2000 förare i Stockholm som är lediga i dag och hade kunnat vara här kunde uppslutningen ha varit större.

Efter stormötet utanför Keolis tågade förarna vidare till Landstingshuset i Stockholm för att möta politiker.

 

Liverapportering: Madeleine Andersson och Pernilla Josefsson