KA har tidigare visat att mer än en procent av befolkningen i arbetsför ålder är sjukskriven för utmattning eller andra stressrelaterade diagnoser.

För att förebygga sjukskrivningar som orsakas av stress ska kollegiala samtal testas i 12 kommuner, en region och eventuellt ett landsting. Det är ett utvecklingsarbete kallat Uppdrag Psykisk Hälsa som drivs av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, med finansiering av Socialdepartementet. Ett mål är att minska risken för arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Kollegiala samtal har tidigare prövats i Kalmar läns landsting. Vid utvärderingen bedömdes metoden ha bra effekt på stress och återhämtning. När metoden nu ska användas i hela landet sker det tillsammans med Linneuniversitet som också ska utvärdera.

Arvika är en av de kommuner som skickat ut enkäter med frågan om att delta. Barnskötare och förskollärare får möjligheten. Tanken är att de som riskerar att drabbas stressrelaterad ohälsa ska delta. Urvalet görs av Linneuniversitet.

I Arvika är Kommunal med i förberedelserna.

– Jag hoppas på att vi kan få svar vad det som gör att vi hamnar i riskzonen. Arbetsmiljön, arbetsbelastningen eller livspusslet. Allt hänger ihop, säger Jeanette Andersson.

Under mars utbildas samtalsledare. Samtalen i Arvika startar i vår. Men många av grupperna runt om i landet startar i höst. Grupperna ska träffas två timmar vid varje tillfälle i tio veckor.

I Boden kommer undersköterskor och vårdbiträden få frågan om de vill delta. Mikael Nyberg är Kommunals huvudskyddsombud:

– Jag hoppas att gruppen ska bli en ventil. De som mår dåligt på jobbet kanske tror att de är ensamma. Men får man i gång en samtalsgrupp och sedan ett nätverk kanske man kan peppa och lyfta varandra, säger Mikael Nyberg.

Samtidigt poängterar han att arbetsbelastningen ofta är för hög på många arbetsplatser och att bemanningen behöver bli högre.

Kommunerna som ingår i projektet är Arvika, Boden, Bollebygd, Härjedalen, Krokom, Kungsör, Lekeberg, Piteå, Skellefteå, Tierp, Upplands Bro och Vansbro.

Även Region Gävleborg deltar samt eventuellt Landstinget i Värmland.