Tjörn är sist av landets 290 kommuner med att avsluta lönerevisionen. Det visar KA:s kartläggning.

När avtalet mellan Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, blev klart i slutet av april 2016 presenterades det som en historisk satsning på undersköterskor och jämställdhet.

Men förhandlingarna om vilka som skulle få del av extrapengarna slutade i oenighet i var femte sektion. Det visar KA:s enkät.

Fack och arbetsgivare har tolkat avtalet olika. På Tjörn fick undersköterskor i äldreomsorgen del av extrapengarna och 25 procent valdes ut till satsningen på spetskompetens.

Kommunal anser att även stödassistenter ska få del av satsningen.

– Vi var inte överens, säger Majbritt Larsson, förhandlingssekreterare på Tjörn.

Därför dröjde det en bit in i mars innan lönerna för undersköterskorna i äldreomsorgen blev klara. Det betyder att de betalas ut i april samtidigt som den retroaktiva lönen betalas ut.

– Det är inte kul att vi blev så sena. Men jag är ändå glad att vi kom i mål, säger Majbritt Larsson, förhandlingssekreterare.

Den första delen av lönepåslaget, alltså 520 kronor i snitt, betalades dock ut i augusti i fjol.

Enligt Kommunals ombudsman Susanne Nilsson kommer facket att kalla till förhandling om lönerna för anställda där arbetsgivaren krävt undersköterskeutbildning och som utför undersköterskeuppgifter men som i dag inte har titeln.

På många håll i landet har andra titlar än undersköterskor fått del av undersköterskesatsningen. Det svarar över hälften av Kommunals sektioner i KA:s enkät.

Från den första maj i år ska anställda i kommun och landsting/regioner få nya löner enligt avtalet med SKL. Hur stora löneökningarna blir bestäms dock först efter att parterna i industrin enats om de ökningarna som blir normerande för övriga arbetsmarknaden. De förhandlingarna pågår fortfarande.

Fotnot: Bilden från Tjörn är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

Kommunals avtal med SKL

Löneökning 2016: 520 kronor i genomsnitt för alla (heltid). 1 020 kronor i genomsnitt för undersköterskor, varav cirka 75 procent av dem får löneökningar med i genomsnitt 800 kronor (heltid) och resterande cirka 25 procent får löneökningar med i genomsnitt 1 680 kronor.
Löneökningar 2017:  Löneökningar fastställs av Kommunal och SKL utifrån industriavtalen som är normerande för arbetsmarknaden. Utöver detta 180 kronor extra till anställda med titeln undersköterska inom vård och omsorg.