Veroma omsorg i Hässelby i nordvästra Stockholm har haft avtal med Stockholms stad sedan 2013 men blev i slutet på februari uppsagda. Anledningen är en lång rad allvarliga brister, som rör allt från felaktig rapportering av insatser till att personal saknat utbildning och att allvarliga händelser inte har Lex Sarah-anmälts.

Bolaget har också i sin marknadsföring påstått att de har personal som är undersköterskor och utbildade Silviasystrar, trots att det inte stämmer. Dessutom når bolaget inte upp till stadens krav på att minst 50 procent av personalen ska ha omvårdnadsutbildning.

Det har gjorts inloggningar och utloggningar hos kunder trots att personalen befunnit sig flera hundra meter från kundens bostad. Det tyder på att kunden inte har fått all den tid som företaget har rapporterat att de varit där.

– Det finns risk att den äldre inte har fått den tid och insatser som den har biståndsbeslut för, säger Raili Karlsson, avdelningschef på äldreförvaltningen i Stockholms stad.

Även personal som inte varit i arbete har registrerats, trots att de har varit bortresta, föräldralediga eller inte i tjänst. Raili Karlsson säger att de inte vet om det är så att ingen har varit hos kunden, eller om det har varit andra personer där.

– Det är det som är så osäkert, vilka som har varit där. Vi måste garantera rättssäkerheten för våra äldre, säger Raili Karlsson.

Det har också funnits stora brister i dokumentation och saknats kontaktman och genomförandeplan för majoriteten av kunderna.

På nycklar till brukare har det stått namn och adress hem till dem. Nycklarna har inte förvarats i nyckelskåp.

Hemtjänstlokalen var vid ett oanmält besök smutsig och kall och det stod så mycket saker i duschutrymmet att det inte gick att använda.

Det har inte funnits scheman för personalen. I stället har de fått sms dagen innan om var och när de ska arbeta, ibland under natten inför arbetspass kommande dag. Där har det också stått namn på brukarna och en beskrivning av vilka insatser som ska utföras, vilket inte är en säker hantering av personuppgifter.

Spånga-Tenstas stadsdelsförvaltning har klagat på att de haft svårt att komma i kontakt med bolagsledningen. Dessutom har Veroma inte följt beställningarna utan utfört andra insatser än de biståndsbedömda och mer tid än det som beställts.

Trygghetsjouren har också registrerat sju avvikelser när en brukare bytt utförare. Det allvarligaste rör ett fall där Veroma slutade gå hem till kunden innan övergången skett. Det ledde till att brukaren blev utan mat. Bolaget lämnade inte över nycklarna till brukaren i tid.

Veroma omsorg hade runt 30 kunder.

Det andra företaget som Stockholms stad hävt avtalet med heter Ädel omsorg och var baserat i Kista. Där har bristerna bland annat varit att inte en enda i personalen haft relevant utbildning, trots kravet på 50 procent. De som varit registrerade som kontaktmän för kunder har inte arbetat hos de kunderna, personalen har inte känt till hur tidsregistreringen ska gå till, det har saknats nyckelskåp och dokumentationen har varit bristfällig. Personalen har inte fått arbetskläder och den person som varit registrerad som samordnare har inte gått att få tag på. Ädel omsorg har också i sin marknadsföring angett att de har erfarenhet av demensdiagnoser, trots att ingen i personalen har sådan utbildning.