– Att hatbrott drabbar den du är gör att det drabbar hårdare än många andra brott och att det tar längre tid att återhämta sig, säger Michaela Engvall.

Hon är museipedagog på Polismuseet som just nu visar ”Vi & Dom”, en utställning om hatbrott. Det är en interaktiv utställning där åskådarna tvingas både känna och tänka.

Många som utsätts för hatbrott vittnar om att det efteråt inte är brottet i sig som är det värsta. De värsta är att människorna runt omkring, de som fanns där, som såg och hörde, inte gjorde något. 

– När jag går härifrån ska jag veta vad ett hatbrott är, att jag kan vara mig själv och att jag kan göra skillnad. Vi vill ge verktyg och mod att agera och säga ifrån, säger Michaela Engvall.

Hatbrott innebär att någon angriper en person eller en grupp av människor på grund av deras uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.