Rapporten som KA skrivit om tidigare överlämnas till regeringen i dag, den 8 mars. Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem, säger enligt ett pressmeddelande att det krävs större förändringar än vad som hittills skett på arbetsplatserna, när det gäller styrning, ledning, organisering och fördelning av resurser.

– I synnerhet inom kvinnodominerade verksamheter. Bara så kan vi i grunden påverka kvinnors och mäns arbetsvillkor och arbetsmiljö, förklarar hon i pressmeddelandet.

Enligt rapporten kan man se att när kvinnor och män har samma arbetsuppgifter drabbas de av samma besvär. Därmed beror kvinnors ökade ohälsa på hur arbetet är organiserat och att fördelningen av resurser ser olika ut, konstaterar myndigheten.

Fotnot: Hela rapporten finns på Arbetsmiljöverkets hemsida (PDF-format).