Om två veckor startar förhandlingarna med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation. När parterna växlade yrkanden var inte de normerande industriavtalen klara, där har facken krävt löneökningar på 2,8 procent och lägst 672 kronor till de som tjänar mindre än 24 000 kronor. Detta är också vad Kommunal vill ha.

Kommunal har ett antal avtal med KFS. När det gäller avtalen för besöksnäring, läns- och regionmuséer, musei- och arkeologisk verksamhet, fastighet och service samt konsult och service ställs krav på en stupstock.

– I löneavtalet vill vi ha en stupstock för när lönerevisionen ska vara färdig så att medlemmarna slipper vänta på pengarna, säger Kommunals ombudsman Lars Fischer.

Facket vill också att de tillfälliga anställningarna ska bli färre.

– När allmän visstid och vikariat blandas i två år vill vi att anställningen blir fast, säger Lars Fischer.

Kommunal vill också att det ska bli möjligt att besöka hälso- och sjukvården på arbetstid även utan remiss, i dag är remiss ett krav.

I avtalet för fastighet och service kräver facket ytterligare två semesterdagar och högre övertidsersättning.

KFS förhandlingschef Anna Steen vill inte specifikt kommentera Kommunal avtalskrav, innan de jämfört alla motparters avtalskrav. Ett yrkande hon vill framhålla från arbetsgivarnas sida, rör ökade sjuklönekostnader.

– Företagen har fått ökade kostnader sedan den bortre parentesen i sjukförsäkringen avskaffades och det här skulle vi vilja ha en lösning på, säger Anna Steen.

Avtalen löper ut den sista mars.