På Folksam blir man förvånad när KA frågar om villkoret.

– Det här kände jag faktiskt inte till, säger Christer Landelius som arbetar med de fackliga försäkringarna på Folksam.

Efter att ha kollat upp frågan, meddelar Christer Landelius att det är sällsynt att facket får pengarna.

–  Det har hänt någon gång var tredje år enligt vår utbetalningsavdelning.

 

KOMMUNAL: ”Ska se över informationen”

 

Det beror till stor del på att försäkringen har en gräns på 65 år. Avlider den försäkrade efter det, betalas inga pengar ut.

Kommunals sjuk- och efterlevandeförsäkring är frivillig, men den tecknas automatiskt för dig som blir medlem om du inte aktivt tackar nej. 66 procent av Kommunals medlemmar har den. De flesta kommunalare har därmed två livförsäkringar då de även har en livförsäkring via kollektivavtalet (tjänstegruppliv). Men Folksams försäkring är betydligt generösare då den till skillnad mot tjänstegruppliven inte trappas av om den som dör är äldre än 55 år. Summan som betalas ut ligger på 320 000 kronor.

I första hand är det maka, make, registrerad partner eller sambo som får pengarna. I andra hand arvsberättigade släktingar, exempelvis barn. I tredje hand, om det inte finns några arvingar, går pengarna till Kommunal. Antingen till den sektion eller den avdelning som medlemmen tillhört.

Informationen om att det i sista hand är facket som ärver pengarna, står dock inte på Folksams hemsida. Där nämns bara de första två punkterna för arvingar. Inte heller om man laddar ner de fullständiga försäkringsvillkoren finns informationen om att facket ärver pengarna med. Däremot finns den punkten med i den information som går ut till medlemmen i samband med att försäkringen tecknas.  

Men varför ska man ens ha en livförsäkring om man saknar anhöriga? Saken är den att sjuk- och efterlevandeförsäkringen också ger ersättning vid långtidssjukskrivning samt betalar ett engångsbelopp på 50 000 kronor om du får vissa allvarliga sjukdomar, exempelvis cancer, diabetes och multipel slekros, MS.

Den som inte vill att pengarna ska gå till sektionen kan välja en annan förmånstagare. Det gör du på en särskild blankett som kan beställas från Folksam. Det kallas att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande. Enligt Kommunal är det vanligt att medlemmar har skrivit ett förmånstagarförordnande, vilket också bidrar till att det är ovanligt att facket ärver pengarna.

Kan jag välja att ge pengarna till en organisation som Röda korset?

– Ja om du skriver in ett eget förmånstagarförordnande. Då får du välja precis vem du önskar, en organisation eller företag, säger Christer Landelius på Folksam.

Enligt Folksam har fackförbund valt olika regler för vad som gäller när det saknas arvingar. Fler förbund än Kommunal har villkoret att facket kan ärva pengarna. Andra har valt att de ska gå till Allmänna Arvsfonden, som i sin tur delar ut medel till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

När det gäller den livförsäkring kommunalarna har via kollektivavtalet, tjänstegruppliv, stannar pengarna hos parternas försäkringsbolag Afa Försäkring. Kommunals sjuk- och efterlevandeförsäkring kostar mellan 40 och 100 kronor per månad beroende på medlemmens ålder, alltså som mest 1200 kronor per år.