Förra året föreslog en statlig utredning ett tak för hur stora vinster som får plockas ut från välfärden. Om det förslaget blir verklighet kommer det att innebära att flera miljarder kronor stannar kvar i skolan, vården och omsorgen, där de verkligen behövs.

Det borde vara fullkomligt självklart att våra gemensamma skattepengar som vi betalar in varje månad ska komma elever, patienter och äldre till del. Om en skola eller vårdcentral går med vinst bör de pengarna främst användas som investeringar i verksamheten.

Men förslaget om vinsttak bekämpas nu av de borgerliga partierna och delar av näringslivet och i debatten som omger förslaget sprids en hel del myter om de privata företagen i välfärden. Bland annat påstås att lönerna skulle vara högre för undersköterskor som jobbar i privata företag jämfört med dem som jobbar i kommunen. Det är inte sant. Kommunals rapport ”Så mycket bättre” från 2016 visar att anställda i privat driven omsorg genomgående har sämre löner och villkor än de som jobbar i kommunens verksamheter.

De borgerliga partierna gillar också att försvara vinstjakten med att det skulle vara särskilt bra för kvinnor och kvinnliga företagare. Men den bilden är också falsk. De stora vinstdrivande vårdbolagen ägs till största del av män. Samtidigt som allt från andelen kvinnliga chefer till löner och anställningsvillkor är bättre för kvinnor i offentlig sektor. Därmed inte sagt att villkoren i offentlig regi är tillräckligt bra. Vi behöver se till att alla skattepengar stannar där de hör hemma just för att välfärden måste utvecklas och bli bättre.

Inkomstskillnaderna i Sverige växer och i dag tjänar en VD i ett svenskt storföretag lika mycket som 66 undersköterskor. Så ska vi inte ha det. Och en bra början är att sätta stopp för möjligheten att bli rik på att plocka ut skattepengar från skolor, äldreboenden och vårdcentraler.

Det är framförallt kvinnor som sliter som barnskötare, undersköterskor och vårdbiträden och de förtjänar att de resurser som kommer in till välfärden också stannar där.

I morgon är det 8 mars, den internationella kvinnodagen. Att förbättra arbetsvillkor och löner för de hundratusentals kvinnor som jobbar inom välfärden borde stå högt på dagordningen. Det är hög tid att uppvärdera kvinnodominerade yrkesgrupper. Därför måste regeringen stå på sig om vinsttak.

 

Clara Lindblom (V),
äldre- och personalborgarråd Stockholms stad