Förhandlingarna mellan Kommunal och KFS, Kommunala Företagens Samorganisation, startar om två veckor. Det är sannolikt innan de normerande förhandlingarna mellan parterna i industrin är klara. Där har krav ställts på 2,8 procent eller minst 672 kronor till dem med löner under 24 000 kronor. Kommunal vill ha samma.

Kommunal vill ha en fortsatt undersköterskesatsning. Det nuvarande avtalet med KFS är ettårigt och löper ut sista mars. I fjol gav det 400 kronor extra till undersköterskor. Facket vill att KFS-avtalet ska komma upp i samma lönelyft för undersköterskor som det treåriga avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Alltså 830 kronor på tre år.

– Vi har krävt en undersköterskesatsning på 430 kronor, det är det som är kvar på SKL-avtalet, säger Kommunals ombudsman Elisabeth Haug.

I fjol garanterade KFS-avtalet 400 kronor till alla som har undersköterskeutbildning och minst 50 procent undersköterskeuppgifter i sitt arbete oavsett titel. Kommunal vill ha samma modell igen.

– Det var något som medlemmarna var nöjda med, säger Elisabeth Haug.

Kommunal kräver också att ersättningarna ska höjas i nivå med lönerna, det gäller också avtalet lägstalöner. Så skedde dock inte i fjol med OB-ersättningen och den lägsta lägstalönen.

Förra året fick Kommunal också in en skrivning i avtalet om att heltid skulle eftersträvas. Men nu ställs nya krav, ambitionen är att avtalet ska bli mer likt det med SKL. Där finns skrivningar om handlingsplaner för heltid.

– Vi vill ha heltid som norm. Det är beklämmande att se nya verksamheter där alla anställs på 75 procent och sedan ska jaga timmar, det rimmar inte med den nya skrivningen i avtalet, säger Elisabeth Haug.

Arbetstidsfrågorna och möjligheten till återhämtning är annat som kan påverka förhandlingarna.

– Det är ett helhetspaket, nyckeln är att medlemmarna får mer att säga till om när det gäller scheman, de vill heller inte ha delade turer. De vill också ta bort avsteget från arbetstidslagen som ger en dygnsvila på nio timmar, det är för snäv återhämning, säger Elisabeth Haug.

KFS förhandlingschef Anna Steen vill inte specifikt kommentera Kommunal avtalskrav, innan de jämfört alla motparters avtalskrav. Ett yrkande hon vill framhålla från arbetsgivarnas sida, rör ökade sjuklönekostnader.

– Företagen har fått ökade kostnader sedan den bortre parentesen i sjukförsäkringen avskaffades och det här skulle vi vilja ha en lösning på, säger Anna Steen.