För kommunsektorn är det det största överskottet på hela 2000-talet och en skillnad jämfört med 2015 på 9,7 miljarder. Överskotten förklaras främst av flera tillfälliga statsbidrag, bland annat för att klara flyktingsituationen. En annan orsak till att kommunerna går med plus är ökade skatteintäkter. Och överskottet gäller nästan över hela landet: 98 procent av landets kommuner gick med plus 2016.

Och också landstingen går alltså med överskott: 3,4 miljarder 2016, vilket är en förbättring med hela 2,8 miljarder jämfört med året innan. Endast tre landsting gick med underskott i fjol. Orsaken är också här framför allt ökade statsbidrag.