Feministiskt initiativ anser att LO har fel ingång när de nu menar att det är okej att nyanlända får lägre lön eftersom de är nyanställda. Att ha särskilda löner för nyanlända är lika fel som att ha särskilda kvinnolöner. Det som ska vara avgörande för lönen är givetvis om personen kan jobbet som ska göras, oavsett varför. Att göra liknande jobb för lägre lön är aldrig okej.

Däremot är ”utbildningsjobb” en bra sak – alltså att jobba parallellt med att studera exempelvis en yrkesutbildning. Det gäller oavsett om personen i fråga är svenskfödd eller nyanländ. För en nyanländ kan jobb och studier med fördel dessutom kompletteras med språkutveckling.

Den som har ett ”utbildningsjobb” ska ha kollektivavtalsenlig lön för den del av tiden som personen arbetar, men givetvis inte för den del då den studerar. Studierna bör så klart vara kostnadsfria och ett studiebidrag bör utgå för studietiden.

På de flesta arbetsplatser finns arbetsuppgifter som kräver mindre kompetens och andra som kräver mer kompetens. Under de senaste åren har vi i allmänhet strävat efter att alla ska kunna göra allt. Ska utbildningsjobb fungera väl, kan det krävas att medarbetare gör de uppgifter de för tillfället har kompetens att utföra. Har någon exempelvis ingen utbildning och begränsningar i språket, kan vissa enklare arbetsuppgifter innebära att personen ändå kan tillsätta en viss tjänst. Det viktigaste är att alla ska få förutsättningar att succesivt öka sin kompetens och komma vidare till mer krävande arbetsuppgifter.

Det som ytterligare komplicerar resonemangen om låga löner för nyanlända är de nya försörjningskraven för anhöriginvandring. Enligt de nya reglerna kommer det krävas en lön på cirka 27 000 kronor per månad före skatt för att kunna ta hit sin make eller maka samt ett barn. Det är redan svårt för nyanlända att komma upp i dessa lönenivåer, att i ett sådant läge öppna för lägre löner för just nyanlända är ännu ett steg för att tvinga kvinnor och barn kvar i flyktingläger eller tvinga ut dem på Medelhavet.

I samma andetag som LO öppnar för ”utbildningsjobb” borde de kräva att regeringen sänker försörjningskraven.

 

Annelie Nordström,
arbetsmarknadspolitisk talesperson Feministiskt initiativ

Meriam Chatty,
migrationspolitisk talesperson Feministiskt initiativ