– Vi är beredda att ta ansvar för att få nyanlända i arbete. Det innebär bland annat att vi kan tänka oss att öppna upp för lägre lönekostnader för en begränsad period, innan dessa personer har rätt kunskaper och färdigheter, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, enligt ett pressmeddelande.

LO har döpt jobben till utbildningsjobb. Tanken är att vid sidan av en anställning ska en utbildning genomföras.

Som motkrav på staten ställer LO att ett generöst studiestödssystem ska erbjudas.

Det krävs avtal med både arbetsgivare och staten för att det här ska kunna genomföras, menar LO, och kan inte exakt redogöra för hur det kan komma att se ut.

– Det här är inget vi kan göra ensamma. Därför hoppas vi att Svenskt Näringsliv vill återuppta förhandlingarna med oss så att vi kan komma fram till ett partsgemensamt system. Sen behöver också staten ta sitt ansvar, bland annat när det gäller utbildningsdelen, säger Thorwaldsson.

Målgruppen, som i dag beräknas till cirka 50 000, för utbildningsjobben är inskrivna arbetslösa i åldrarna 25–45 år, som delas in i tre kategorier:

Arbetslösa 25–45 år med nioårig grundskola, såväl inrikes som utrikes födda.
Nyanlända, arbetslösa med gymnasieutbildning.
Utrikes födda, arbetslösa med gymnasieutbildning.