Jenny Parkert.

”Svarta fötter och tår som riskerar att ramla av – det är det som är roligt! Det var sårvården som fick mig att söka hit efter äldrevården. Att se ett decimeterstort sår bli ett litet ärr och veta att det jag gör fungerar gör mig glad. 

På måndagar och torsdagar är jag på VAC-mottagningen där man behandlar svårare sår. Det är vi undersköterskor som sköter mottagningen. Sjuksköterskorna är inte alls med vid såromläggning, så då lyssnar läkaren på oss undersköterskor. Det är roligt att man får utvecklas och inte bara vara på samma avdelning. Det händer mer här än i äldrevården. Ibland är det stressigt och jag kan känna att jag inte hinner med. Då är det viktigt att tänka positivt och ha humor. Det hjälper långt. 

Jag har bra kollegor i alla yrkesgrupper och vi hjälps åt. Man törs fråga och diskutera utan att känna sig dum. Och när vi har ett extra svårt sår att ta hand om kan vi slå våra kloka huvuden ihop.”