Varför är jag inte snäll mot den jag tycker om? Varför känner man på olika vis? Denna vackra och ovanliga filosofibok för barn ger inte svar på de stora frågorna men varje fråga sätts i ett sammanhang som både barn och vuxna kan relatera till. Till varje text finns även ett citat från klassiska filosofer som Simone de Beauvoir och Søren Kierkegaard.

Illustrationerna är fina och vemodiga bilder av barn, ofta i naturmiljöer, vilket påminner om vårt grundläggande behov av naturen för att tankarna ska klarna. Ge den här boken tid, den kan leda till många intressanta samtal med barn i olika åldrar.