– När jag läste partistyrelsens svar på motioner om detta trodde jag först att jag hade läst fel, jag blev oerhört överraskad, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Sedan föreskrifterna om arbetskläder infördes, i äldreomsorg och på LSS-boenden, är det fortfarande otydligt vem som ska bekosta arbetskläderna. Flera motioner i ämnet är inlämnade till Socialdemokraternas kongress och Kommunals huvudkrav är att lagen ska ändras så att det tydliggörs att arbetsgivarna ska stå för kostnaderna.

Partistyrelsen förklarar kort att motionerna ska anses besvarade och skriver i sitt motionssvar att tillhandahållande av arbetskläder är ett område för parterna att hantera.

– Då ska man alltså ta löneutrymme från undersköterskor för att betala arbetskläder som lagstiftaren sagt att man måste ha. Jag har otroligt svårt att förstå hur Socialdemokraterna som parti argumenterar, säger Tobias Baudin.

På torsdagen träffade Kommunals ordförande 18 av de 43 ombud Kommunal räknar in som ombud med Kommunal-koppling. Totalt är det 350 ombud på Socialdemokraternas kongress som pågår den 8-12 april i Göteborg.

Baudin fick medhåll av ombudet Alejandro Caviedes Pinilla, sektionsordförande i Umeå.

– Arbetsgivaren ska stå för kostnaderna, säger han.

Men i en annan fråga är han inte lika säker på helhjärtat stöd från Kommunal.

– Jag tycker faktiskt att partiet skulle fatta beslut om att verka för att höja skatterna. Det vore bra om Kommunal som förbund kan ställa sig bakom det kravet.

Förutom arbetskläder kommer ombuden från Kommunals område att driva frågan om att få bort allmän visstidsanställning från Lagen om anställningsskydd, samt legitimation för undersköterskor.

Men den allra största frågan ser ut att bli debatten om vinster i välfärden där Kommunal vill gå betydligt längre än partiledningen, som i sina riktlinjer vill prioritera skolans område. Kommunal anser att även äldreomsorg och omsorg ska omfattas av begränsningar av vinstuttag.

Ombudet Ida Therese Sjöstedt, från Skåne, ser det som sin hjärtefråga:

– Om vinstbegränsningar inte införs blir det tufft för oss som jobbar i vården, det blir tufft för brukarna i vården. Det finns seriösa företag men mina år inom personlig assistans säger mig att det finns fler oseriösa företag än seriösa.