Varje dag har en bussförare ansvar för tusentals människors liv. Ansvaret handlar inte bara om de egna passagerarna, utan också om andra trafikanter, gående och cyklister. 

Jobbet som förare är ofta krävande och stressigt. En möjlighet att exempelvis kunna vara med och bestämma över sina arbetstider kan då ha en positiv effekt på hälsan. För den med familj och små barn kan det betyda hela skillnaden att exempelvis få jobba tidiga morgnar och sluta tidigt för att hämta på förskolan. 

Att värna om att bussförare både får möjlighet till pauser och också kan styra över sin tid för att få en ökad livskvalitet borde vara en självklarhet. Dessvärre är det långtifrån så verkligheten ser ut. 

Anställda hos företaget Keolis Nybodadepå i Stockholm vittnar om att de har gått från att få önska och vara med och bestämma över sin arbetstid, till att nu i stället lottas ut till sitt schema. Det betyder att småbarnsföräldern, som önskat jobba tidiga morgnar, plötsligt kan få jobba både sena kvällar och helger. Det innebär också att den som tidigare gärna jobbat natt nu förväntas göra dagens första körning under tidiga morgnar. Detta gör att det blir svårt att få ihop arbete, familj och fritidsintressen med jobbet för dem som berörs.

Visserligen är det tidigare de förare som har jobbat längst som först fått möjligheter att välja vilket pass de velat jobba, vilket inte alltid har uppfattats som bra av nyanställda eller de som jobbat en kortare tid. Men att byta ut det till ett rent lotteri där ingen får det de önskar kan knappast anses som en utvecklig åt rätt håll.

Någonstans känns det som att något viktigt försvunnit här, nämligen den anställdes möjlighet att påverka sin arbetsdag i de delar som det är möjligt. En redan tuff arbetsmiljö har för många i ett slag nu blivit ännu svårare att få ihop med möjlighet till återhämtning.

Det är förvisso arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet, men en klok arbetsgivare bör göra det tillsammans med sina medarbetare och i de delar det går låta de anställda vara med och påverka sitt schema. Det kan vara det som gör hela skillnaden i att trivas på jobbet i vardagen och att hålla ett helt arbetsliv.  

Illustration: Magnus Bard