SVAR: Du har hamnat i en svår sits. Det är inte lätt att svara på hur det ska bli, men jag ska göra mitt bästa. Den som inte har rätt att få ersättning från a-kassan blir normalt inskriven i ett arbetsmarknadspolitiskt program och ett av dem kallas för fas 3. Vad som händer när ditt nuvarande program tar slut beslutar Arbetsförmedlingen om. Du kan då bli inskriven i ett annat program eller erbjudas någon annan åtgärd för att komma tillbaka till arbete. Oavsett vad du erbjuds kommer du ha rätt till ersättning i någon form. Du skriver att du periodvis inte haft rätt till ersättning. Kanske handlar det om att du blivit avstängd för att du exempelvis missat att skicka in en aktivitetsrapport eller liknande? Det finns ett antal sådana uppgifter du måste sköta för att du ska få rätt till ersättning. Har du aktivitetsstöd är det Arbetsförmedlingen som beslutar om du blir avstängd eller inte. 

Sammanfattningsvis kan inte a-kassan påverka din situation som den ser ut just nu, utan det är Arbetsförmedlingen du ska vända dig till.

Theodor Berleen Danå,
försäkringsspecialist på ­Kommunals a-kassa