SVAR: Självklart måste man kunna hitta en bra lösning både för personal med allergier och de boendes behov, en lösning som inte behöver leda till sjukskrivning. Jag föreslår att du i första hand vänder dig till ditt skyddsombud. Om ni inte kan hitta en lösning tillsammans med din chef, så kontakta Kommunal lokalt. 

Marie Boström,
ombudsman på Kommunal