Rapporten bygger på siffror från Statistiska Centralbyrån och visar bland annat att så mycket som 43 procent av Kommunals medlemmar inte jobbar heltid. Deltidsproblematiken är nästan uteslutande ett kvinnoproblem; i de mansdominerade facken Pappers och Elektrikerna är andelen deltidsarbetande bara 3 procent. Det är också tydligt i rapporten att tjänstemän inte jobbar deltid i samma utsträckning. Bland arbetare är siffran 33 procent deltidsanställda, bland tjänstemän 21 procent.

– Tyvärr är det sällan ett fritt val att jobba deltid. Antingen så erbjuder inte arbetsgivarna heltid eller så har man ett så tungt jobb så man inte orkar jobba heltid. Det måste bli en ändring på det för så här kan vi inte fortsätta ha det, säger LO:s Torbjörn Johansson.

LO har också undersökt förekomsten av tidsbegränsade anställningar. 2016 hade 262 000 personer en sådan typ av anställning.

– Att över en kvarts miljon människor har så otrygga anställningar att de inte vet om de kommer att få tillräckligt med jobb för att ha råd att betala mat och hyra är inget annat än en skandal, säger Torbjörn Johansson.

Liksom för deltiden är visstiden framför allt en kvinnofråga. Studien visar att var fjärde LO-kvinna har ett tidsbegränsat jobb. De tre fack som har flest andel medlemmar med tidsbegränsade jobb är alla klart kvinnodominerade: Hotell och Restaurang, Kommunal och Handels. Av Kommunals medlemmar har ungefär 15 procent tidsbegränsade jobb. De tre fack där tidsbegränsade jobb är ovanligast är de mansdominerade Byggnads, Pappers och Elektrikerna. I de två sistnämnda facken har bara 4 procent tidsbegränsade anställningar.