SVAR: Det är tråkigt att du blivit sjuk och att ingen har lyssnat på dig när du framfört dina problem med arbetsmiljön. Din arbetsgivare har en skyldighet utifrån arbetsmiljölagen att anpassa arbetsplatsens utrustning så att arbetet fungerar. Du behöver ta kontakt med ditt skyddsombud eller huvudskyddsombud för att någon ska kunna titta på dina arbetsförhållanden. 

Du skriver också att Försäkringskassan inte vill godkänna dina läkarintyg. I den frågan ska du vända dig till ditt lokala fack, som kan hjälpa dig med att överklaga Försäkringskassans beslut.

Jan Rehn,
ombudsman på Kommunal