Skötarna har genom åren legat ett par hundralappar högre i medellön än vad undersköterskorna har gjort. Men i och med 2016 års avtal mellan Kommunal och SKL är den trenden bruten.

I vissa regioner fick även skötarna del av undersköterskesatsningen i avtalet men på flera håll har arbetsgivaren endast låtit dem med titeln undersköterska få del av det extra löneutrymmet. Något som nu alltså får genomslag på medellönerna i hela landet. Medellönen för tillsvidareanställda undersköterskor ökade mellan 2015 och 2016 med 829 kronor till 24 975 kronor. Det avser grundlön räknat på heltid, utan tillägg.

Skötarnas medellön ökade samtidigt med 524 kronor till en medellön på 24 870 kronor.

I våra undersökningar av lönerna 2015 och 2014 låg skötarna cirka 200 kronor högre än undersköterskor. Om man går tillbaka till 2012, och tittar på SCB:s lönestatistik låg även då skötarna högre än undersköterskor.

Förra året hade undersköterskorna högre medellön än skötarna i hälften av regionerna/landstingen. Året innan var det så i fem landsting/regioner.

Även jämfört med två andra yrkesgrupper där de anställda också är undersköterskeutbildade, barnsköterskor och ambulanssjukvårdare, har undersköterskorna närmat sig i medellön. Men båda de yrkesgrupperna har fortfarande högre medellön, visar KA:s granskning.

Under våren kommer Kommunalarbetaren både i tidning och på webben publicera mer material från vår stora löneundersökning i kommuner och landsting/regioner.