Organisationsgraden bland arbetare har sjunkit stadigt sedan alliansen bildade regering 2006 och beslutade om höjda avgifter till a-kassan. Under det senaste året har offentliga sektorn stått för största tappet, från 77 till 74 procent. Det innebär att industrin för första gången ligger högre, med en organisationsgrad på 75 procent.

Enligt Anders Kjellberg, professor i sociologi och den som sammanställer statistiken, kan utvecklingen kopplas till den kris som drabbade Kommunal förra året.

– Det är inte bara medlemmarna som försvinner som ger minus utan också de nyanställda som kanske aldrig går med i facket för att de hört om det här och läst om det i tidningarna, säger han till Arbetet.