24 000 personer kommer alltså att bli uppringda, men facket räknar med en svarsfrekvens på cirka 50 procent. De som har valts ut är barnskötare och undersköterskor och urvalet har skett slumpvis.

Varför frågar ni inte andra yrkesgrupper också?

– Det har att göra med att vi måste ha stora grupper för att få ett statistiskt säkerställt resultat. Men vi frågar redan nu medlemmar i andra yrken i våra medlemspaneler och det är inget som utesluter att vi kommer att göra enkäter till andra yrkesgrupper längre fram, säger Maja Fjaestad.

Sammanlagt omfattar undersökningen ungefär 100 frågor. Den senaste stora undersökningen som Kommunal gjorde skedde 2012 och den låg till grund för runt 15 analyser.

– Det här är en viktig del av vår verksamhet, säger Maja Fjaestad.