När den borgerliga regeringen slopade avdragsrätten för avgifter till fack och a-kassa 2007 rasade både fackförbund och socialdemokrater. Dels för att det därmed blev dyrare för den enskilde att vara med i facket, men också för att det missgynnade facken jämfört med arbetsgivarorganisationerna. Arbetsgivarna har nämligen kvar möjligheten att dra av medlemsavgiften till sin organisation.

– Det är både orättfärdigt och orättvist. Det här betyder att vi tappar medlemmar. Organisationsgraden går ner eftersom det är svårare att motivera människor att gå med när medlemskapet blivit dyrare. Men vi ligger på regeringen hela tiden och jag vet att frågan kommer upp på S-kongressen, säger Torbjörn Johansson.

Inför valet frågade Kommunalarbetaren alla riksdagspartier om de ville återinföra avdraget vid en valvinst. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet svarade ja. Tillsammans har de nu lagt flera budgetmotioner – utan att förslaget funnits med.

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger att regeringen prioriterat förbättringar i a-kassan.

– Avdragsrätt eller möjlighet till skattereduktion för avgift till a-kassa och fackförening är en viktig fråga. För närvarande har regeringen dock inte lagt fram något sådant förslag. Vi har hittills prioriterat att förbättra a-kassan och höja a-kassetaket, säger finansminister Magdalena Andersson till KA i en skriftlig kommentar.

LO:s Torbjörn Johansson säger att han utgår från att regeringen inför en avdragsrätt före valet 2018.

– Parterna måste vara jämbördiga för att den svenska modellen ska fungera. Det här problemet har skapats av politiker och måste rättas till av politiker.

Ali Esbati sitter med i budgetförhandlingarna från Vänsterpartiet. De driver frågan och har haft med den i förhandlingarna med regeringen:

– Det är finansieringen det har stupat på, enligt regeringen. Det kostar ju en del för statskassan, men är en kostnad som är viktig att ta så att arbetstagare och arbetsgivare får samma villkor. Det är en bra signal och en bra reform som vi kommer att fortsätta driva om vi fortsätter förhandla, vilket jag utgår ifrån, säger Ali Esbati.

Avdraget för avgiften till fack och arbetslöshetskassa togs bort i samband med att den borgerliga regeringen införde jobbskatteavdraget. Innan fackavdraget togs bort från januari 2007 fanns möjlighet att få skattereduktion med 25 procent av fackföreningsavgifterna (om avgiften var minst 400 kronor under ett år).